Strona Główna Strona Główna
Terminy egzaminów do służby zawodowej
 

KWALIFIKACJA W KORPUSIE SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH I NSR

W 18 batalionie powietrznodesantowym w Bielsku Białej

 w 2015 odbywać się w następujących terminach:

 ·        14 oraz 28 styczna 2015r.,

·        11 oraz 25 lutego 2015r.,

·        11 oraz 25  marca 2015r.,

·        8 oraz 22 kwietnia 2015r.,

·        6 oraz 20 maja 2015r.,

·        3 oraz 17 czerwca 2015r.,

·        9 oraz 23 września 2015r.,

·        7 oraz 21 października 2015r.,

·        5 oraz 18 listopada 2015r.,

·        02 oraz 16 grudnia 2015r.,

Kandydat powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do wytężonego wysiłku fizycznego, strój sportowy/obuwie sportowe, skierowanie z WKU na egzamin.


 

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
w 6 batalionie powietrznodesantowym w Gliwicach

w 2015 odbywać się w następujących terminach:
 • 21 styczna 2015r.,
 • 18 lutego 2015r.,
 • 18 marca 2015r.,
 • 22 kwietnia 2015r.,
 • 20 maja 2015r.,
 • 17 czerwca 2015r.,
 • 23 września 2015r.,
 • 21 października 2015r.,
 • 18 listopada 2015r.,
 • 02 grudnia 2015r.,

Kandydat powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do wytężonego wysiłku fizycznego, strój sportowy/obuwie sportowe, skierowanie z WKU na egzamin.


 

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
W 34 BRYGADZIE KAWALERII PANCERNEJ
W ŻAGANIU W 2014 r.

 

W  dniu 09.12.2014 o godz. 8.00 w 34 Brygadzie Kawalerii Pancernej

w Żaganiu, ul. Żarska 1, odbędą się kwalifikacje do służby zawodowej.

W szczególności poszukiwane są specjalności:

 - dowódca kompanii STW: por./kpt. SW:20B02;

 - dowódca plutonu STW: ppor./por. SW:20B02;

- dowódca załogi STW: kpr./st. kpr./plut. SW: 20B22

 Oraz w korpusie szeregowych kandydaci o specjalnościach logistycznych i pancernych.

Po szczegółowe informacje zapraszamy do Wojskowej Komendy Uzupełnień

 w Gliwicach.

 


KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
W 7 BATALIONIE KAWALERII POWIETRZNEJ
TOMASZÓW MAZOWIECKI


W  dniu 07.10.2014 r. od godz. 8.30 w 7 Batalionie Kawalerii Powietrznej Tomaszów Mazowiecki, ul. Piłsudskiego 72, odbędą się kwalifikacje do służby zawodowej w korpusie szeregowych zawodowych dla żołnierzy NSR oraz żołnierzy rezerwy.
Kandydat powinien posiadać :
 • dokument tożsamości – książeczkę wojskową;
 • zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do odbycia egzaminu ze sprawności fizycznej;
 • strój sportowy
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.
Po szczegółowe informacje zapraszamy do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gliwicach.


KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
W 33 BAZIE LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO
W POWIDZU W 2014 r.

33 Baza Lotnictwa Transportowego w Powidzu poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie osobowym oficerów, o stopniu etatowym podporucznik, porucznik, kapitan, w różnych specjalnościach wojskowych.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z Szefem Sekcji Personalnej 33 Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu: Tel. 632774694 lub 519039281 bądź z Wojskową Komendą Uzupełnień w Gliwicach.

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

W 12 BRYGADZIE ZMECHANIZOWANEJ W SZCZECINIE W 2014 r.

 W związku z potrzebą ukompletowania żołnierzami korpusu szeregowych zawodowych, kwalifikacje wstępne w 12 Brygadzie Zmechanizowanej w Szczecinie w 2014 r. odbywać się będą, począwszy od dnia 7 stycznia 2014 r., dwa razy w miesiącu:  w pierwszy i ostatni wtorek miesiąca.   

Kandydat powinien posiadać książeczkę wojskową, zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do odbycia egzaminu ze sprawności fizycznej, strój sportowy, przybory do pisania.

Po szczegółowe informacje zapraszamy do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gliwicach oraz na oficjalną stronę internetową 12 Brygady Zmechanizowanej w Szczecinie: www.12bz.wp.mil.pl.

 


 

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

W JEDNOSTCE SPECJALNEJ FORMOZA

W  bieżącym roku Jednostka Specjalna FORMOZA prowadzić będzie rekrutację kandydatów do zawodowej służby wojskowej w komórkach bojowych, sztabu, logistyki, wsparcia i zabezpieczenia

Warunkiem koniecznym do powołania do służby w jednostce jest pozytywne zaliczenie:

 - procesu selekcji – dla kandydatów do komórek bojowych;

- procesu kwalifikacji – dla kandydatów do pozostałych komórek funkcjonalnych.

Najbliższa selekcja i kwalifikacja do jednostki odbędzie się na przełomie jesieni i zimy 2014 r.

Wszystkie osoby zainteresowane zawodową służbą wojskową w Jednostce Specjalnej FORMOZA, przed przystąpieniem do selekcji zobowiązane są do wypełnienia formularza (podania), znajdującego się na stronie internetowej www.formoza.wp.mil.pl, dodatkowe informacje pod nr telefonu, 58-626-68-94.

 


 

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

W 17 WIELKOPOLSKIEJ BRYGADZIE ZMECHANIZOWANEJ
W MIĘDZYRZECZU
W 2014 r.

W związku z potrzebą ukompletowania żołnierzami korpusu szeregowych zawodowych, z dniem 02.01.2014 r. 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana w Międzyrzeczu rozpoczęła zintensyfikowany nabór do zawodowej służby wojskowej w korpusie podoficerów i szeregowych. Poszukiwani są kandydaci rekrutujący się spośród żołnierzy rezerwy oraz Narodowych Sił Rezerwowych, praktycznie we wszystkich specjalnościach wojskowych( szczególnie mile widziani kandydaci posiadający szczególne uprawnienia w zawodach ratownik medyczny, kierowca kat. C oraz C+E, elektromechanik, ślusarz, kowal).

Do kontaktów roboczych w zakresie naboru w 17 Wielkopolskiej Brygadzie Zmechanizowanej w Międzyrzeczu wyznaczeni zostali :

 

 - kpt. Tomasz ŁĘTOCHA             - 95 741 – 42 – 39

- Pan Zygmunt RZEŹNICKI         - 95 741 – 42 – 65

- Pan Kazimierz SKUZA                - 95 741 – 48 – 15


W oparciu o pismo Dowódcy JW. 4115 z dnia 17.12.2013r. informuję, że kwalifikajce do zawodowej służby wojskowej oraz Narodowych Sił Rezerwowych w korpusie szeregowych odbywać się będzie w siedzibie jednostki wojskowej w Gliwicach przy ul. Andersa 47 w dniach;

15 stycznia 2014r.          godz. 8.00
12 lutego 2014r.             godz. 8.00
12marca 2014r.              godz. 8.00
16 kwietnia 2014r.          godz. 8.00
14 maja 2014r.                godz. 8.00
11 czerwca 2014r.           godz. 8.00
17 września 2014r.         godz. 8.00
15 października 2014r.   godz. 8.00
12 listopada 2014r.         godz. 8.00
10 grudnia 2014r.            godz. 8.00

Kandydat powinien posiadać:
- Dokument tożsamości - książeczkę wojskową,
- Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
- Zaświadczenie lekarskie potwierdzajace możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego
KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
W 6 Batalionie Dowodzenia w Krakowie w 2014r.
W 6 batalionie Dowodzenia w Krakowie, w 2014r. kwalifikacje wstępne do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych oraz Narodowych Sił Rezerwowych, odbywać się będą w następujących terminach:

- 24.02.2014r. od godz. 8.30
- 12.05.2014r. od godz. 8.30
- 08.09.2014r. od godz. 8.30
- 27.10.2014r. od godz. 8.30

Kandydat powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do wytężonego wysiłku fizycznego, strój sportowy/obuwie sportowe.