Strona Główna Strona Główna
Terminy egzaminów do służby zawodowej
 


KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
w 34 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Żaganiu

W dniu 20 maja 2015r. o godz. 08.00, odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych o do grupy osobowej pancerno – zmechanizowanej
(KO: wojsk lądowych) oraz technicznej (KO: logistyki).
Kwalifikacje odbywać się będą w dwóch etapach:
etap I — rozmowa kwalifikacyjna, na której kandydaci przedstawiają posiadane dokumenty i kwalifikacje oraz
etap II — sprawdzian sprawności fizycznej (celem przystąpienia do sprawdzianu kandydat musi posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w sprawdzianie).
Do rozmów kwalifikacyjnych zostaną zakwalifikowani kandydaci posiadający odbyte ćwiczenia rotacyjne.


Informujemy, iż 16 batalion powietrznodesantowy ul. Wrocławska 82  w Krakowie  posiada wolne stanowiska przeznaczone dla kandydatów na żołnierzy zawodowych  w korpusie oficerskim, podoficerskim i szeregowym:

 

6 batalion dowodzenia ul. Ułanów 43 w Krakowie posiada wolne stanowiska przeznaczone dla kandydatów na żołnierzy zawodowych  w korpusie oficerskim, podoficerskim i szeregowym:

 

 6 batalion logistyczny ul. Głowackiego 11 w Krakowie posiada wolne stanowiska przeznaczone dla kandydatów na żołnierzy zawodowych  w korpusie oficerskim, podoficerskim i szeregowym:

 

 TERMINY KWALIFIKACJI

 

JW

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

6bdow

23

5

9,23

brak

brak

2

brak

3

brak

16bpd

28

12

9,23

brak

brak

8

13

10

8

6 blog

21

28

25

brak

brak

15

20

17

15

             Wszelkie informacje dotyczące ww. stanowisk służbowych można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00. pod numerem telefonu: 261-124-658, 680,687,682.

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
w 6 batalionie powietrznodesantowym w Gliwicach

·    18 lutego 2015r.,
·    18 marca 2015r.,
·    22 kwietnia 2015r.,
·    20 maja 2015r.,
·    17 czerwca 2015r.,
·    23 września 2015r.,
·    21 października 2015r.,
·    18 listopada 2015r.,
·    02 grudnia 2015r.,

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
w 18 batalionie powietrznodesantowym w Bielsku Białej
·    11, 25 lutego 2015r.,
·    11, 25 marca 2015r.,
·    08, 22 kwietnia 2015r.,
·    06, 20 maja 2015r.,
·    03, 17 czerwca 2015r.,
·    09, 23 września 2015r.,
·    07, 21 października 2015r.,
·    04, 18 listopada 2015r.,
·    02, 16 grudnia 2015r.,

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
w 16 batalionie powietrznodesantowym w Krakowie
·    10  marca 2015r.,
·    14  kwietnia 2015r.,
·    12  maja 2015r.,
·    09  czerwca 2015r.,
·    08  września 2015r.,
·    13  października 2015r.,
·    10  listopada 2015r.,
·    08  grudnia 2015r.,

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
w 6 batalionie dowodzenia w Krakowie
·    03  marca 2015r.,
·    09  czerwca 2015r.,
·    02  września 2015r.,
·    13  października 2015r.,
·    03  listopada 2015r.,

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
w 6 batalionie logistycznym w Krakowie

·    17 lutego 2015r.,
·    17 marca 2015r.,
·    21 kwietnia 2015r.,
·    28 maja 2015r.,
·    25 czerwca 2015r.,
·    15 września 2015r.,
·    20 października 2015r.,
·    17 listopada 2015r.,
·    15 grudnia 2015r.,

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
w 1 Ośrodku Radioelektronicznym w Grójcu

Kwalifikacje odbywają się w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca. Aktualnie poszukiwani są kandydaci na stanowiska podoficerskie i oficerskie.

Kandydat podczas kwalifikacji powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do wytężonego wysiłku fizycznego, strój sportowy/obuwie sportowe.
Po szczegółowe informacje oraz skierowanie na egzamin kwalifikacyjny zapraszamy do:
Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gliwicach.

KWALIFIKACJA W KORPUSIE SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH I NSR

W 18 batalionie powietrznodesantowym w Bielsku Białej

 w 2015 odbywać się w następujących terminach:

 ·        14 oraz 28 styczna 2015r.,

·        11 oraz 25 lutego 2015r.,

·        11 oraz 25  marca 2015r.,

·        8 oraz 22 kwietnia 2015r.,

·        6 oraz 20 maja 2015r.,

·        3 oraz 17 czerwca 2015r.,

·        9 oraz 23 września 2015r.,

·        7 oraz 21 października 2015r.,

·        5 oraz 18 listopada 2015r.,

·        02 oraz 16 grudnia 2015r.,

Kandydat powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do wytężonego wysiłku fizycznego, strój sportowy/obuwie sportowe, skierowanie z WKU na egzamin.